📦 Tähelepanu! Võimalikud viivitused tellimuste täitmisel. Rohkem infot
📦 Tähelepanu! Võimalikud viivitused tellimuste täitmisel. Rohkem infot
Estonians

Mängu reeglid

 1. Mängukorraldaja: Lemona Eesti OÜ ettevõtte kood 11611793, registrijärgne aadress: Tulika 19c, Tallinn, 10613, edaspidi - mängukorraldaja.
 2. Mängu toimumisaeg: 4.-10. mai 2021, LEMONA electronics veebilehel
 3. Üksikisikud peavad mängus osalemiseks täitma registreerimisvormi. Ankeedis esitatud teave peab olema õige ja täpne. Mängus osaleja peab täitma kõik registreerimisvormi väljad. Isikud, kes täidavad vormi valesti või puudulikult, ei saa mängus osaleda.
 4. Mängule saab registreeruda ainult üks kord.
 5. Mängus osaleda otsustanud isikud nõustuvad, et kõiki mängus osalejaid teavitatakse mängu võitjast 12. mail vormil märgitud e-posti aadressil. Teavitusse märgitakse võitja nimi ja perekonnanime esimene täht.
 6. Kui auhinnavõitjaga ei saa 2 (kahe) kalendripäeva jooksul alates Mängu võitja väljakuulutamisest ühendust ning teda ei saa isiklikult ja kirjalikult teavitada isiku pool edastatud kontakte kasutades, siis loetakse, et auhinna võitja kaotab õiguse auhinnale ning loosi tahtel valitakse välja uus võitja, kellega võetakse ühendust registreerimisel antud e-posti aadressit kasutades.
 7. Võitja väljakuulutamine: võitja valitakse välja ja tema nimi tehakse avalikuks 12. mail, korraldaja esindajad valivad juhuslikult 3 võitjat
 8. Mängu auhinnad. Mängukorraldaja väljastab järgmised auhinnad: LiPo akupank PD3.0 QC3.0 4xUSB 33W 30 000 mAh must Amblight BASEUS 1 vnt. Nom. Nr. PPLG-01, Universaalne eemaldatav reisiadapter Baseus kaks-ühes PPS kiirlaadija väljaanne 18 W 1 vnt. Nom Nr. TZPPS-01, Juhtmevaba auto tolmuimeja 65W 1 vnt. Nom. Nr. CRXCQ01-01
 9. Mängu võitja saab auhinna ainult juhul, kui järgitakse mängureegleid.
 10. Kui mängus osalejad on märkinud, et nad on tutvunud ja nõustuvad mängu tingimustega, kinnitavad nad, et järgivad mängureegleid ja nõustuvad, et nende isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, e-posti aadress) kasutatakse identifitseerimise ning otseturunduse eesmärkidel. Osalejad kinnitavad registreerimisvormil oma nõusolekut kasulike otseturunduspakkumiste saamiseks. Lisateavet otseturunduse eesmärgil kogutud isikuandmete kohta leiate privaatsuseeskirjadest aadressil https://www.lemona.ee/privaatsuspoliitika
 11. Teavitame, et osalejatel on õigus esitada vastuväiteid nende isikuandmete töötlemisele Mängu haldamise, selle teostamise, võitjate väljaselgitamise ja auhinna üleandmise eesmärgil või tühistada oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal. Samuti võivad nad piirata juurdepääsu töödeldavatele andmetele, nõuda ebaõigete, mittetäielike ja ebatäpsete isikuandmete parandamist, pöördudes Korraldaja poole e-posti teel. E-posti aadress: [email protected]. Mängus osaleja, kes ei nõustu käesolevas punktis nimetatud andmete töötlemisega ja (või) taotleb andmetöötlustoimingute lõpetamist, kaotab õiguse osaleda mängus ja/või kaotab õiguse auhinnale.
 12. Mängus ei tohi osaleda juriidilised isikud, Korraldaja töötajad ja nende pereliikmed, samuti alla 16-aastased isikud. Alaealistel vanuses 16-18 on õigus osaleda ainult vanemate või eestkostjate nõusolekul. Kui kampaanias osaleb 16-18-aastane alaealine, loetakse, et tema vanemad või eestkostjad on mängureeglitega tutvunud ja andnud nõusoleku mängus osalemiseks. Mängus osalevad ainult uudiskirjade saajad, kes on täidetud ankeedil oleval lingil ja kes pole enne võistluse lõppu uudistest loobunud.
 13. Auhind saadetakse mängu võitja poolt määratud aadressile. Auhinna kättesaamiseks peab Mängu võitja esitama isikut tõendava dokumendi ja kirjutama alla Auhinna üleandmise-vastuvõtmise aktile..
 14. Kui selgub, et mängu võitja sisestas mängu registreerimisvormi valed andmed või ei esita auhinda vastu võttes oma isikuandmeid või tema osalemine mängus oli ebaõiglane või ei ole tal mängu tingimustele vastavat hankekviitungit ning auhinna võidu väljakuulutamist loetakse kehtetuks, jääb auhind Korraldajale.
 15. Kui auhindu maksustatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, maksab tasud ja osamaksud Korraldaja. Muid auhindadega seotud kulusid ei hüvitata. Võidetud auhindu ei vahetata raha ega muude auhindade vastu.
 16. Mängu korraldaja jätab endale õiguse takistada isiku osaleda mängus või kõrvaldada ta, kui korraldajal on alust kahtlustada, et isik rikub õigusaktide nõudeid või käesolevaid mängu tingimusi.
 17. Mängu korraldajal on õigus igal ajal tühistada või lõpetada mäng ühepoolselt, kui ilmneb reeglite oluline rikkumine ja/või kuritarvitamine või kui ilmneb vääramatu jõud. Korraldaja jätab endale õiguse muuta mängu reegleid ja tingimusi ning kohusutb teavitama sellest veebilehel www.lemona.ee
 18. Mängu korraldaja kohustub tagama talle edastatud isikuandmete turvalisuse ja mitte edastama neid kolmandatele isikutele.
 19. Küsimuste korral saavad Mängu osalejad võtta Korraldajaga ühendust e-posti teel: [email protected]

TÄNAME MÄNGUS OSALEMAST!


Me ei jäta ühtegi klienti lahenduseta!

Neid ja paljusid muid tooteid saate osta meie veebipoest. Kas te ei leia õiget lahendust või teil on lisaküsimusi? Võtke ühendust!


Kontaktid füüsilistele isikutele

+372 640 7513 või [email protected]

Kontaktid juriidilistele isikutele

[email protected]