Estonians

KEMOT pingestabilisaatorid

Mis on võrgupinge stabilisaator?  

Seade, mis on mõeldud alalispinge etteandmiseks väljundlülitile lülitatud koormusele, sõltumata sisendvõrgupinge muutustest. Pingestabilisaator kaitseb seadmeid liialt kõrge või liialt madala pinge, pinge hüpete või hälvete eest.  

Võrgupinge stabilisaatoreid võib nimetada automaatseteks pingeregulaatoriteks (АРН). Pingestabilisaatoreid kasutatakse kallihinnalise tundliku seadmestiku toiteks, mille laitmatuks tööks vajatakse stabiilset toitepinget. Taoliste seadmete näideteks võivad olla elutagamissüsteemiks vajalik meditsiiniseadmestik, laboriseadmestik, epitaksiaalsed reaktorid, suuremõõtmelised trükimasinad ja  palju muud.  

Täna võib turul leida mitut tüüpi pingestabilisaatoreid. Võrgupinge stabilisaatorid võivad olla ühe- või kolmefaasilised. Kolmefaasilised stabilisaatorid on kahte liiki: tasakaalustatud ja asümmeetrilistele koormustele. Ebastabiilse võrgupinge korral on võimalik tundliku aparatuuri vigastumine, uuringute korraldamisel ebatäpseste andmete saamine, epitaksia protsessis reaktsioonide katkemine, mis võivad tingida olulisi finantskadusid.  

Pingestabilisaatori valikul tuleb välja selgitada, millist liiki väljundstabilisaatori tüüpi vajatakse: ühe- või kolmefaasilist, võtta arvesse kasutusvaldkonda ja vajalikku võimsust   (kWA).

Tavapäraselt on pingestabilisaatorid kolme tüüpi, kus väljundpinge stabiliseerimist:  

  • tehakse käsitsi või juhitakse relee kaudu 
  • sooritatakse elektromehhaanilise ajamiga;
  • teostatakse toitejuhtimise elektrooniliste skeemidega.  

Relee tüüpi pingestabilisaator  

Relee tüüpi pingestabilisaatorid töötavad relee ümberlülitamise arvel: relee lülitab ühe väljastustrafodest koormusele.  Taolist tüüpi pingestabilisaatoril on trafo kõrval elektroonskeem ja relee komplekt. Elektroonskeem võrdleb väljundpinget etalonväärtusega ja lülitab vastava relee vajaliku arvuga trafokeermete väljundile. Need stabilsaatorid on populaarsed eelarvelistes seadmetes väiksema kaalu ja odavama hinna tõttu, kuid nendel stabilisaatoritel on mõningad piirangud: pinge aeglane korrigeerimine ja väiksem töökindlus.  

Elektromehhaanilise ajamiga pingestabilisaatorid  

Elektromehhaanilise ajamiga pingestabilisaatorites  kasutatakse pinge korrigeerimiseks elektrimootorit. Need stabilisaatorid koosnevad: ajamiga elektrimootorist, suurendavast trafost, ajamliuguriga autotrafost, juhtimiskeemist ja mootori kontrollerist. Taolist tüüpi stabilisaatorites juhib elektrooniline juhtimissüsteem pingehälvet püüdes autotrafo liugureid teisaldavat mootorit. Elektromehhaanilise ajamiga pingestabilisaatorid kasutavad mikrokontrollerit või protsessorit väljundpinge sujuva stabiliseerimisega juhtimisskeemi tagamiseks.  

Taolist tüüpi stabilisaatorid on märgatavalt töökindlamad, reguleerivad sujuvalt väljundpinget, puuduvad väljundpinge ümberlülitamise hüpped.   

Staatilised pingestabilisaatorid

Staatiline pingestabilisaator kasutab väljundpinge reguleerimiseks elektroonilist võimsusmuundurit. Taolist tüüpi pingestabilisaator on täpsem teist tüüpi stabilisaatoritest. Staatilised pingestabilisaatorid koosnevad jõumuundurist IGBT, trafost ja mikrokontrolleri põhisest kontrollerist, mikroprotsessorist või DSP´st (signaalide digitöötlusest).  

Täna  pakub  LEMONA КЕМОТ elektromehhaanilise ajamiga pingestabilisaatoreid.  KEMOT stabilisaatorid on varustatud liialt kõrge või liialt madala pinge ja ülekoormuste kaitsega.  

Pingestabilisaatori valikul arvestage koormuse võimsusega, soovitame jätta vähemalt 20 % võimsusvaru.  


Me ei jäta ühtegi klienti lahenduseta!

Neid ja paljusid muid tooteid saate osta meie veebipoest. Kas te ei leia õiget lahendust või teil on lisaküsimusi? Võtke ühendust!


Kontaktid füüsilistele isikutele

+372 640 7513 või [email protected]

Kontaktid juriidilistele isikutele

[email protected]